VZGOJITELJICA V SKUPINI 3-6 LET

NINA TEŠAR

  • Končano osnovno izobraževanje iz montessori pedagogike.

  • Montessori pedagoginja za starost od 3 do 6 let.
  • Univerzitetna diplomirana pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok.

  • Več kot 15 let izkušenj pri delu z otroki, 13 let zaposlena na področju predšolske vzgoje.

  • Poleg dela v skupini, v vrtcu organizira in izvaja gozdno pedagogiko, organizira dodatne dejavnosti in tečaje za otroke.