VEČ O VRTCU

Otroci pridejo v vrtec v skladu z družinskim ritmom in obveznostmi staršev. Priporočamo, da je otrok v vrtcu najkasneje do 8.30, da se lahko vključi v dnevne dejavnosti. Otroka na vhodu v vrtec prevzame vzgojitelj ter mu v garderobi omogoča čim samostojnejše preoblačenje. Dejavnosti potekajo že pred zajtrkom, po zajtrku pa sledijo montessori dejavnosti do 10.30, mlajši otroci nato odidejo ven, starejši pa so na igrišču od 11.30 do 12.00 ure. Mlajši takrat že spijo, starejši pa pojedo kosilo. Starejši otroci, ki ne spijo več, delajo z materiali ali prebirajo knjige. Po počitku otroci pojedo malico in odidejo na igrišče. Vrtec se zapre ob 16.30.

Naši prostori

Naš vrtec je pritličen in pregleden, ima pa tudi zelo veliko zunanjih igralnih površin. Deluje v dveh stavbah, v Hiši otrok Bežigrad na Tolstojevi 9a so otroci od 1. leta do 3. leta. V Hiši otrok Bežigrad na Mašera Spasičevi 8 pa so otroci od 3. do 6. leta. Obe hiši se držita skupaj, med njima poteka varna, ograjena pot po severni strani stavbe. Na južni strani ob prvi hiši je igrišče z igrali.  Na severni strani ob drugi hiši smo uredili prostor, ki je namenjen postavitvi poligonov, teku ter vožnji s poganjalčki in kolesi.

Notranji prostori: vse sobe so večje kot je predpisano po normativih, v obeh hišah imajo otroci tudi večnamenski prostor.

Najpomembnejše načelo v našem vrtcu je varnost, zato je vrtec urejen v skladu z vsemi predpisi s tega področja. Usklajenost vseh notranjih iz zunanjih površin z zakoni in predpisi pa je preverilo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ob vpisu v razvid.

Oddelki

V vrtcu so otroci razdeljeni v tri oddelke:

 • 1. oddelek –  Jablana: od 1. do 3. leta starosti, v vrtec sprejmemo otroke po dopolnjenem 11. mesecu starosti.

 • 2. oddelek – Breza: od 1. do 3. leta starosti, v vrtec sprejmemo otroke po dopolnjenem 11. mesecu starosti.

 • 3. oddelek – Češnja: od 3. do 6. leta starosti oziroma do odhoda v šolo, če ima otrok odloženo šolanje.

 • 4. oddelek – Jagoda: od 3. do 6. leta starosti oziroma do odhoda v šolo, če ima otrok odloženo šolanje

Pri oblikovanju skupin sledimo načelom pedagogike montessori.

Postopek vpisa v vrtec

Postopek vpisa poteka po naslednjih korakih:

 1. Oddate informativno prijavo na: [email protected] oziroma pokličete direktorico Živo Ribičič na telefon 040684566.

 2. Dogovorimo se za termin za razgovor. Zaželeno je, da prideta na razgovor oba starša z otrokom, ki ga vpisujejo v vrtec. Razgovor ter ogled vrtca trajata 1 uro.

 3. Starši izpolnijo dokumentacijo za vpis.(pogodba ter interni obrazci vrtca)

 4. Pred vključitvijo sledi sestanke z vzgojiteljem in obisk vzgojitelja na otrokovem domu.

 5. Otrok se vključi v vrtec po tem, ko uredimo celotno dokumentacijo. Če imamo prosta mesta, se otrok lahko vključi tudi sredi meseca.

Prehrana

V vrtcu zagotavljamo štiri obroke dnevno:

 • zajtrk,
 • dopoldansko malico (sadni/zelenjavni krožnik),
 • kosilo in
 • popoldansko malico.

Dobavitelj obrokov je skrbno izbran in zagotavlja prehrano v skladu z standardi in normativi za prehrano predšolskih otrok, Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej) in Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta naprej). Vsa hrana je sveže pripravljena. Otroci, ki imajo alergije, z zdravniškim potrdilom dobijo prilagojeno prehrano.

Ves dan je otrokom na voljo nesladkan čaj in voda. Montessori vzgoja pa nas vodi v kulturno prehranjevanje, lepo urejene mize, skrb za čistočo. Otroci občutijo veliko veselje pri pripravi miz za obroke. Že najmlajši prebivalci našega vrtca  prispevajo k dobremu vzdušju in se učijo od starejših vrstnikov. Več o tem si poglejte v poglavju o pedagogiki montessori.

Sodelovanje s starši

V vrtec se lahko vključijo otroci staršev, ki poznajo pedagogiko montessori, pa tudi tisti, ki pedagogike ne poznajo dobro, a menijo, da je ta pristop za otroka najboljši. Zaposleni skrbimo za redno obveščanje staršev o počutju in napredku otroka, v dejavnosti vrtca pa vključujemo tudi starše. Starši lahko tudi opazujejo delo v oddelku, da dobijo boljši vpogled v pedagogiko montessori.

Starše otrok v našem vrtcu vabimo k izobraževanju o pedagogiki montessori na več načinov:

 • Priporočamo literaturo, knjige in strokovne članke, ki si jih lahko sposodijo tudi v vrtcu,

 • Priporočamo ogled posnetkov, ki so nastali v različnih kvalitetnih montessori okoljih,

 • Spodbujamo k opazovanju otroka v okolju vrtca ali domačem okolju – opazili bomo, kako otrok spontano povzema načela pedagogike montessori,
 • Spodbujamo k pogostim pogovorom s strokovnimi delavci vrtca,
 • Pripravljamo brezplačna predavanja za starše s področij pedagogike montessori

Ne pričakujemo, da starši v domačem okolju otroku pripravijo montessori dejavnosti, saj je za to potrebno imeti veliko časa in znanja, svetujemo pa prilagoditev okolja, ki pripomore k otrokovi samostojnosti.
Načini sodelovanja s starši:

 • Vsakodnevno informiranje o osnovnih informacijah (spanje, hranjenje, počutje, posebnosti) – za mlajše otroke.

 • Mesečni utrinki: enkrat mesečno pripravimo slikovni vpogled v otrokov vsakdan in razvoj v naši Hiši.
 • Mesečne pogovorne ure z vzgojitelji o otrokovem počutju in razvoju.

 • Popoldanska druženja in predavanja za starše.

 • Novoletni bazar in poletni piknik.

Poslovni čas: 6.40 do 16.30.

Dnevna rutina (3.- 6. leta)

 • 6.40 – 8.30: Prihod otrok

 • 8.00 – odhod v drugo hišo

 • 8.15- 8.30: jutranja telovadba

 • 8:30 – 9:00: Zajtrk

 • 9.00 – 10.00: Malica – na voljo v času dela

 • 9.00 – 11.00: Delo z materiali in črta

 • 11.30 – 11.50: Gibanje na igrišču

 • 12.00 – 12.30: Kosilo

 • 12.30 – 14.30: Počitek ali delo z materiali

 • 14.30 – 15.00: Malica

 • 15.30: Odhod v prvo hišo

 • 15.30 – 16.30: igra v sobi ali zunaj

Dnevna rutina (1.-3. leta)

 • 6.40 – 8.30: Prihod otrok

 • 8:30 – 9:00: Zajtrk

 • 9.00 – 10.00: Malica – na voljo v času dela

 • 9.00 – 10.15: Delo z materiali in črta

 • 10.30 – 11.20: Gibanje na igrišču

 • 11.30 – 12.00: Kosilo

 • 12.00 – 14.00: Počitek

 • 14.30 – 15.00: Malica

 • 15.00 – 16.30: igra v sobi ali zunaj

Uvajanje v vrtec

 1. Prvi dan so starši z otrokom na igrišču skupaj z drugimi otroki in asistenti.

 2. Drugi dan pripeljejo starši otroka ob uri, ko bo običajno hodil v vrtec ter ostane v vrtcu pol ure do ene ure.

 3. Tretji dan ostane otrok v vrtcu glede na svoje počutje, vendar ne dlje kot do kosila.

 4. Kasneje prilagajamo podaljševanje časa v vrtcu otrokovim potrebam in počutju.

Sofinanciranje vrtca

Vrtec je vpisan v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in je sofinanciran s strani občine, iz katere je otrok. Pravico do sofinanciranja si starši pridobijo, ko oddajo vlogo na Center za socialno delo.