ERASMUS+

NTC for ALL

Projekt Erasmus plus, KA2, v katerem sodelujejo partnerji iz Slovaške, Češke republike, Srbije in Slovenije. Partner iz Slovenije je Modra pikica. V projektu pripravljamo izobraževanja in gradiva s področja NTC, sistema dr. Ranka Rajovića.

Partnerske organizacije so:

2 nevladni organizaciji iz Slovaške, montessori vrtca iz Slovenije in Češke ter NTC dr. Ranka Rajovića iz Srbije.

Projekt poteka od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

Pomočnik vzgojitelja sem

Modra pikica izvaja projekt/operacijo, izbrano na Javnem razpisu za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018«, za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

Od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2017 – iz projekta zaposlena ena pomočnica vzgojiteljice, po zaključku projekta smo jo zaposlili za nedoločen čas

Od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 – iz projekta zaposlena ena pomočnica vzgojiteljice

Od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2018 – iz projekta zaposlena ena pomočnica vzgojiteljice

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

Projekti s sofinanciranjem Zavoda RS Slovenije za zaposlovanje

Modra pikica izkorišča spodbude za delodajalce. Sodelujemo v naslednjih projektih, ki so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje:

Delovni preizkus (preizkusili smo 4 osebe in od teh zaposlili 2 osebi)

Usposabljanje na delovnem mestu (usposobili smo eno osebo)

Zaposlitve:

Trajno zaposlovanje mladih (zaposlili smo eno osebo za nedoločen čas)

Zaposli me (zaposlili smo dve osebi za nedoločen čas)

Projekte sofinanicirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada