NEKAJ BESED O PEDAGOGIKI MONTESSORI

V Sloveniji je pedagogika montessori že zelo znana in pri starših izredno dobro sprejeta. Vsako leto je več staršev prepričanih, da je to najboljši pristop k vzgoji in učenju otroka. Veseli nas, da je tako. Želimo, da se naši starši seznanijo s pedagogiko montessori iz kvalitetnih virov, saj o pedagogiki montessori krožijo tudi določena zmotna mišljenja.

Načela pedagogike montessori

Dr. Maria Montessori je pred več kot stotimi leti s pomočjo pronicljivega opazovanja, ki mu je pridružila strokovna znanja in iskrivi um prišla do ugotovitev, ki jih v zadnjih letih potrjujejo najnovejše raziskave s področja razvoja otrok.

Materiali, ki jih je razvila in postavila na odprte police, ki so vedno dostopne otrokom, razvijajo otrokovo koncentracijo, jih spodbujajo k samostojnosti, občutku za red in razvijajo najpomembnejša področja. Ta so v prvem obdobju:

  • jezik,
  • vsakdanje življenje in
  • motorika

tem pa se v drugem starostnem obdobju pridruži še:

  • matematika in
  • znanost.

Pripravljeno okolje in potek dneva dobro prikazuje naslednji filmček: Poglej me!

Okolje otroke popelje v umirjenost, zbranost, pri tem jim je v veliko pomoč tudi vzgojitelj, ki natančno pozna cilje vseh dejavnosti v montessori okolju. Vzgojitelj je otrokov vodnik na poti k samostojnosti, pripravlja okolje za otroke in skrbi za predstavitve materialov.

Omenjeno dobro prikazuje filmček z naslovom Voda: Poglej me!
Dejavnosti otrok od 3. leta naprej pa prikazuje filmček Vedro: Poglej me!