NEKAJ BESED O PEDAGOGIKI MONTESSORI

V Sloveniji je pedagogika montessori že zelo znana in pri starših izredno dobro sprejeta. Vsako leto je več staršev prepričanih, da je to najboljši pristop k vzgoji in učenju otroka. Veseli nas, da je tako. Želimo, da se naši starši seznanijo s pedagogiko montessori iz kvalitetnih virov, saj o pedagogiki montessori krožijo tudi določena zmotna mišljenja.

Načela pedagogike montessori

More than a hundred years ago, Dr Maria Montessori used her insightful observation, combined with her professional knowledge and sparkling mind, to come to conclusions that have been confirmed in recent years by latest research in the field of child development.

Materiali, ki jih je razvila in postavila na odprte police, ki so vedno dostopne otrokom, razvijajo otrokovo koncentracijo, jih spodbujajo k samostojnosti, občutku za red in razvijajo najpomembnejša področja. Ta so v prvem obdobju:

  • jezik,
  • vsakdanje življenje in
  • motorika

tem pa se v drugem starostnem obdobju pridruži še:

  • matematika in
  • znanost.

Pripravljeno okolje in potek dneva dobro prikazuje naslednji filmček: Poglej me!

Okolje otroke popelje v umirjenost, zbranost, pri tem jim je v veliko pomoč tudi vzgojitelj, ki natančno pozna cilje vseh dejavnosti v montessori okolju. Vzgojitelj je otrokov vodnik na poti k samostojnosti, pripravlja okolje za otroke in skrbi za predstavitve materialov.

Omenjeno dobro prikazuje filmček z naslovom Voda: Poglej me!
Dejavnosti otrok od 3. leta naprej pa prikazuje filmček Vedro: Poglej me!