PROSTORI

🌟Vse sobe so večje kot je predpisano po normativih.

🌟Poleg matičnih sob skupin, imamo sobo, kjer lahko otroci ves dan rokujejo z materiali s področja vsakdanjega življenja. V tem prostoru otroci veliko delajo z vodo, urijo fino motoriko, skrbijo za živali …

🌟Imamo ločen večnamenski prostor, kjer izvajamo različne dopoldanske in popoldanske dejavnosti (glasbene urice po metodi Edgarja Willemsa, NTC, plesne urice, lutkovne predstave …).

SOBA ČEŠNJA

🌟Soba Češnja je namenjena otrokom starim od 1. do 3. leta.

🌟Razdeljena na področja skladno z montessori pedagogiko (jezik, fina motorika, groba motorika, zaznavanje, umetnost in vsakdanje življenje).

🌟Okolje je pripravljeno tako, da imajo otroci čim več možnosti za usvajanje samostojnosti pri pripravi malice, skbri zase, skrbi za okolje …

🌟Del sobe je namenjen gibanju (razvoju grobe motorike), otroci imajo na voljo veliko rekvizitov (piklerjev trikotnik, stopnice, gred …).

SOBA JAGODA

🌟Soba Jagoda je namenjena otrokom starim od 3. do 6. leta.

🌟Sestavljena je iz treh delov.

👉Osrednje sobe, kjer imajo otroci možnost dela na področjih zaznavanja, matematike, jezika in znanosti. V prostoru je tudi kuhinja, kjer se urijo v samostojnosti pri pripravi malice, pomivanju posode …

👉Sobe, ki je namenjena materialom s področja vsakdanjega življena, umetosti in skrbi za živali.

👉Sobe za umirjanje, kjer imajo otroci na voljo knjige, slikarsko stojalo ter različne pripomočke za umirjanje.

IGRIŠČE

🌟 Naš vrtec je pritličen, svetel in pregleden, ima pa tudi zelo veliko zunanjih igralnih površin.

🌟 Na igrišču so premišljeno izbrana igrala z vsemi potrebnimi certifikati.

🌟Otroci imajo iz gardobe direkten izhod na igrišče, kar primore k temu, da so prehodi, predvsem za mlajše otroke, čim manj stresni. Prav tako pa tak način tudi najbolj varen.

🌟Otroci imajo ves čas na voljo kolesa, poganjalce in skiroje.

🌟Prav tako pa imamo manjši vrtiček v gredah in kompost, pri urejanju katerega sodelujejo tudi otroci.

🌟Na igrišču imamo čutno pot iz naravnih materialov.

🔒Najpomembnejše načelo v našem vrtcu je varnost, zato je vrtec urejen v skladu z vsemi predpisi s tega področja. Usklajenost vseh notranjih iz zunanjih površin z zakoni in predpisi pa je preverilo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobaževanje ob vpisu v razvid.

CONTACT US

For more information, please contact us and we will be happy to answer all questions. We look forward to working with you.

The child's age*:
Sign up for:

Podatki, označeni z *, so obvezni in jih potrebujemo za zagotovitev vaše udeležbe na izbranem programu in obveščanje v zvezi s programom. Te podatke hranimo še 2 leti od vaše udeležbe na programu.

Please mark below whether you allow us to process the personal data you have provided above, as well as to provide you with information from time to time –invitations and notifications about news and offers (and whether you allow us to keep them for these purposes until cancellation). You can revoke the permission at any time.

I agree to be informed about news and offersI don't agree to be informed about news and offers


You can revoke the permission at any time by writing to the following email address: [email protected] ali po pošti na MODRA PIKICA – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, Hribovska pot 17, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE. Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo ali izbris ali omejitev njihove obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora o obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Vprašanja ali pripombe glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko naslovite na: [email protected]. If you believe that the processing of personal data has violated applicable legislation, you can file a complaint with the Information Commissioner.