NAŠA VIZIJA JE

Pogled v nov čas, ki prihaja, pomeni tudi upanje na boljše čase, boljši svet, boljše
počutje, boljše delo, boljše odnose. Beseda vizija ni le pogled  vnaprej, je tudi
gledanje na nekaj, nazor, odnos do sveta. Do sebe na prvem mestu, do otrok, do
sodelavcev, svoje družine.
Skozi upanje k zaupanju, od malega do velikega, od prvega koraka do samostojnosti,
od otroškega začudenja do znanj s področja montessori pedagogike, NTC in gozdne
pedagogike.
To je vizija vrtca Modra pikica, ki jo pišemo skupaj z vami!

Brezplačno darilo!

Darilo

Prednosti našega vrtca

IZVAJAMO MONTESSORI PROGRAM ZA OPTIMALNI RAZVOJ OTROK

Smo zasebni vrtec, ki deluje po metodi montessori.
Dr. Maria Montessori je pred več kot stotimi leti s pomočjo pronicljivega opazovanja, ki mu je pridružila strokovna znanja in iskrivi um prišla do ugotovitev, ki jih v zadnjih letih potrjujejo najnovejše raziskave s področja razvoja otrok.

VELIKO PROSTORA ZA RAZVOJ OTROK

Vse naše sobe so večje od predpisanih, kar omogoča boljše počutje otrok, večjo urejenost okolja ter svobodnejše gibanje otrok po prostoru. Imamo sobo, kjer lahko otroci ves dan rokujejo z materiali iz področja vsakdanjega življenja. V tem prostoru otroci veliko delajo z vodo, urijo fino motoriko, skrbijo za živali …
Imamo ločen večnamenski prostor, kjer izvajamo različne dopoldanske in popoldanske dejavnosti (glasbene urice po metodi Edgarja Willemsa, NTC, plesne urice …).

IMAMO SRČEN IN STROKOVEN TIM VZGOJITELJEV

Pogosto se starši in obiskovalci sprašujejo, kako smo izbrali tako predane in strokovne ljudi. Odlikujejo nas znanje, toplina in energija, kar prenašamo tudi na otroke. Imamo večje število vzgojiteljev od predpisanega: v vsaki skupini so trije asistenti (diplomiran montessori vzgojitelj ter 2 asistenta z opravljenim osnovnim montessori izobraževanjem), kar omogoča kvalitetnejše delo.

ZAGOTAVLJAMO DVOJEZIČNO OKOLJE

V vsaki skupini eden od asistentov govori angleško, gre za naravno učenje jezika, otroci se srečujejo z angleščino v dopoldanskem času. Po nekaj tednih začenjajo razumevati jezik, v nekaj letih so suvereni uporabniki jezika.

ZUNAJ SMO VSAK DAN

GOZDNA PEDAGOGIKA

Vsak drugi petek odidemo v gozd. Otroci imajo potrebo po gibanju. Če opazujemo otroke, lahko vidimo, da se razum razvija prek gibanja, saj sta inteligenca in gibanje močno povezana.

IMAMO DVE SKUPINI OTROK

Imamo dve skupini otrok, eno za otroke stare od 1.do 3. leta ter eno skupino od 3. do 6. leta. Skupini sta tesno povezani kar je zelo pomembno tudi za socialni razvoj otrok.

SODELUJEMO V EVROPSKIH PROJEKTIH

Vključenost v evropske projekte: sodelujemo v projektu Erasmus plus: NTC for ALL, v katerem razvijamo gradiva s področja NTC sistema dr. Ranka Rajovića.

SKRBIMO ZA REDNO IN KAKOVOSTNO SODELOVANJE S STARŠI

Ponujamo različne oblike sodelovanja, saj želimo zgraditi partnerski odnos, ki vodi v večji napredek otroka. Pripravljamo pogovorne ure, srečanja s starši, predavanja, tematske delavnice, letni piknik, bazar. Vsi asistenti in direktorica so staršem na voljo tudi po elektronski pošti.

SODELUJEMO Z DR. RANKOM RAJOVIĆEM

Od leta 2017 v našem vrtcu deluje NTC center dr. Ranka Rajovića za otroke od 4. do 6. leta starosti. Elemente NTC programa vključujemo v svoje delo. Več o tem v poglavju NTC center.

IZVAJAMO PRAKSO ŠTUDENTOV ERASMUS PLUS

VSAKODNEVNI PROGRAM POPESTRIMO Z OBISKI ZUNAJ VRTCA

Dvakrat letno izvajamo plavalni tečaj, vsako leto smučarski tečaj, odidemo na različne predstave, ogled različnih institucij, obiščemo knjižnico …

POUDARJAMO POMEN ZGODNJEGA RAZVOJA PRVEGA JEZIKA

Direktorica vrtca Živa Ribičič je strokovnjakinja za zgodnji razvoj jezika, zato svoja znanja prenaša na svoj strokovni tim ter opazuje otroke in opozori na odklone na tem področju. Imamo tudi znanja s področja znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke.

DOGODKI
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Poglejte vse dogodke

Galerija

Prijavite se na naše dogodke!

prijava