O NAS

Tečaje in izobraževanja Modra pikica je pripravila in jih izvaja Živa Ribičič s sodelavci, univerzitetna diplomirana literarna komparativistka in profesorica sociologije.

Živa Ribičič je tudi certificirana tolmačica za slovenski znakovni jezik.

Hiša otrok Bežigrad je zasebni montessori vrtec, ki je vpisan v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje ter deluje po javno veljavnem programu, ki je bil sprejet na strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Vse naše sobe so večje od predpisanih, kar omogoča boljše počutje otrok, večjo urejenost okolja ter svobodnejše gibanje otrok po prostoru.

Imamo srčen in strokoven tim vzgojiteljev

Pogosto se starši in obiskovalci sprašujejo, kako smo izbrali tako predane in strokovne ljudi. Odlikujejo nas znanje, toplina in energija, kar prenašamo tudi na otroke. Imamo večje število vzgojiteljev od predpisanega: v vsaki skupini so trije asistenti (diplomiran montessori vzgojitelj ter 2 asistenta z opravljenim osnovnim montessori izobraževanjem), kar omogoča kvalitetnejše delo.

Zagotavljamo dvojezično okolje ves dan

V vsaki skupini eden od asistentov ves čas govori angleško, gre za naravno učenje jezika, otroci se srečujejo z angleščino v vseh delih dneva. Po nekaj tednih začenjajo razumevati jezik, v nekaj letih so suvereni uporabniki jezika.

Lokacija:

Hiša otrok Bežigrad 1, Tolstojeva 9a, Ljubljana (otroci do 3. leta)

Hiša otrok Bežigrad 2. Mašera -Spasićeva 8, Ljubljana (otroci nad 3. letom)

Gre za sosednji zgradbi, ki imata skupno ograjeno dvorišče in igrišče.

Brezplačno darilo!

Darilo

Prednosti našega vrtca

IZVAJAMO MONTESSORI PROGRAM ZA OPTIMALNI RAZVOJ OTROK

Smo certificiran montessori vrtec: z dovoljenjem Montessori inštituta izvajamo montessori program. Združenje montessori pa nam je po opazovanju našega pedagoškega dela podelilo certifikat montessori vrtca v nastajanju. (po prvem letu delovanja)

VELIKO PROSTORA ZA RAZVOJ OTROK

Vse naše sobe so večje od predpisanih, kar omogoča boljše počutje otrok, večjo urejenost okolja ter svobodnejše gibanje otrok po prostoru.

IMAMO SRČEN IN STROKOVEN TIM VZGOJITELJEV

Pogosto se starši in obiskovalci sprašujejo, kako smo izbrali tako predane in strokovne ljudi. Odlikujejo nas znanje, toplina in energija, kar prenašamo tudi na otroke. Imamo večje število vzgojiteljev od predpisanega: v vsaki skupini so trije asistenti (diplomiran montessori vzgojitelj ter 2 asistenta z opravljenim osnovnim montessori izobraževanjem), kar omogoča kvalitetnejše delo.

ZAGOTAVLJAMO DVOJEZIČNO OKOLJE VES DAN

V vsaki skupini eden od asistentov ves čas govori angleško, gre za naravno učenje jezika, otroci se srečujejo z angleščino v vseh delih dneva. Po nekaj tednih začenjajo razumevati jezik, v nekaj letih so suvereni uporabniki jezika.

PONUJAMO ITALIJANŠČINO KOT DEL PROGRAMA

Ena od asistentk govori ves čas italijansko, v vsaki skupini je prisotna del dneva.

ZUNAJ SMO VSAK DAN

Starejši otroci začenjajo dan z jutranjo telovadbo, vsak dan smo zunaj (v šolskem letu ostanemo notri manj kot petkrat). Zato so otroci bolj zdravi in gibalno bolj razviti.

IMAMO TRI SKUPINE OTROK, NAČRTUJEMO ČETRTO

Imamo dve skupini otrok od 1.do 3. leta ter eno skupino od 3. do 6. leta: v letu 2017/18 smo odprli že drugo skupino najmlajših, v naslednjem letu načrtujemo tudi dve skupini starejših otrok.  Večje število skupin omogoča boljše povezovanje med otroki, asistenti, lažjo izmenjavo strokovnih znanj, materialov, lažjo organizacijo dela.

IMAMO DODATNE PROSTORE

V obeh hišah imamo večnamenski prostor, ki je namenjen gibanju, glasbenim uricam, spanju otrok…

SODELUJEMO V EVROPSKIH PROJEKTIH

Vključenost v evropske projekte: sodelujemo v projektu Erasmus plus: NTC for ALL, v katerem razvijamo gradiva s področja NTC sistema dr. Ranka Rajovića.

DOBRO INFORMIRAMO STARŠE

Starši mlajših otrok dobijo obvestilo o prehrani, posebnostih in spanju njihovega otrok, saj se zavedamo kako pomembne so te informacije zanje. Enkrat mesečno pa vsi otroci vrtca prejmejo Mesečni utrinek, kjer je s fotografijami in predlogi orisan otrokov vsakdan in razvoj v naši Hiši.

SKRBIMO ZA REDNO IN KAKOVOSTNO SODELOVANJE S STARŠI

Ponujamo različne oblike sodelovanja, saj želimo zgraditi partnerski odnos, ki vodi v večji napredek otroka. Pripravljamo pogovorne ure, srečanja s starši, predavanja, tematske delavnice, letni piknik, bazar. Vsi asistenti in direktorica so staršem na voljo tudi po elektronski pošti.

SODELUJEMO Z LOGOPEDOM

Za boljši govorno-jezikovni razvoj skrbimo tudi s pomočjo logopeda, ki svetuje individualno ali pripravlja srečanja za starše.

SODELUJEMO Z DR. RANKOM RAJOVIĆEM

Od leta 2017 v našem vrtcu deluje NTC center dr. Ranka Rajovića za otroke od 4. do 6. leta starosti. Izvajamo popoldanske delavnica v različnih starostnih skupinah. Več o tem v poglavju NTC center.

IZVAJAMO PRAKSO ŠTUDENTOV ERASMUS PLUS

Sodelujemo z Leeds City College, eno izmed največjih  izobraževalnih ustanov Iz Velike Britanije ter Turku Christian Institute, izobraževalnim centrom s Finske. Obe organizaciji pošiljata na prakso v naš vrtec svoje študente.

IZVAJAMO PRAKSO ZA MONTESSORI ŠTUDENTE

Vsako leto je pri nas na praksi nekaj montessori študentov, ki se izobražujejo na Montessori inštututu

VSAKODNEVNI PROGRAM POPESTRIMO Z OBISKI ZUNAJ VRTCA

Po tretjem letu otroci enkrat mesečno odidejo na gledališko predstavo, ogled mesta, galerije, v Hišo eksperimentov…Vse aktivnosti so vključene v ceno vrtca.

POUDARJAMO POMEN ZGODNJEGA RAZVOJA PRVEGA JEZIKA

Direktorica vrtca Živa Ribičič je strokovnjakinja za zgodnji razvoj jezika, zato svoja znanja prenaša na svoj strokovni tim ter opazuje otroke in opozori na odklone na tem področju. Imamo tudi znanja s področja znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke.

KDO SEM JAZ, ŽIVA RIBIČIČ

Živa Ribičič
Ravnateljica in pedagoški vodja

 • univerzitetna diplomirana literarna komparativistka ter profesorica sociologije,
 • zaključila študij pedagogike montessori 3-6,
 • dvajset let pedagoških izkušenj,
 • izkušnje s področja vodenja – ravnateljica javnega zavoda od leta 2007 – 2010, z zaključeno Šolo za ravnatelje,
 • naziv svetnica od leta 2004, kar jo uvršča med 5% slovenskih učiteljev in vzgojiteljev z najvišjim nazivom, v času pridobitve naziva je bila med najmlajšimi svetniki,
 • certificirana tolmačica za slovenski znakovni jezik od leta 2007,
 • koordinatorka evropskega projekta Tiny Signers, nagrajenega z Evropskim jezikovnim priznanjem 2012,
 • strokovnjakinja za področje zgodnje komunikacije z dojenčki in malčki,
 • soavtorica in urednica priročnika v štirih jezikih: Sporazumevanje z dojenčki in malčki in avtorica številnih domačih in tujih člankov,
 • stalna strokovna sodelavka v reviji Mama, avtorica rubrike Kotiček za jeziček.

Prihajajoči dogodki

Montessori za bodoče šolarje

Otroci, ki imajo v predšolskem obdobju stik z montessori materiali, za vse življenje pridobijo občutke, predstave ter znanja o svetu, ki jih obdaja. V poletnem montessori programu otroke, ki niso v montessori vrtcih, seznanimo z materiali s področja zaznavanja, matematike in jezika, z namenom, da bi ob vstopu v šolo imeli boljše temelje za začetek pisanja, branja ter računanja. V času do 6 leta ima namreč otrok srkajoči um, zato koncepte števil, črk in sveta nasploh sprejema brez napora. V montessori okolju pa imamo pripravljene materiale, s pomočjo katerih otrok ta znanja praktično usvaja.
Otroci bodo v programu tudi samostojno pripravljali zajtrk, dopoldansko in popoldansko malico, organizirano je tudi kosilo, ki ga bodo sami postregli. Tako bodo spoznavali tudi področje vsakdanjega življenja, na katerem je v montessori vrtcih velik poudarek in s tem pridobili potrebno samostojnost še pred vstopom v šolo.
Svetujemo štirinajstdnevno udeležbo na poletnem montessori programu, da bo lahko otrok preizkusil čim več montessori materialov.
Program je namenjen otrokom med 4,5 in 6. letom, predvsem pa otrokom, ki gredo v jeseni v šolo.

Termini:

 • julij in avgust 2018

Cena:

 • 169€

 • Cena za dva tedna: 329€

Vključeno:

 • Zajtrk, 2 malici in kosilo

 • Uvodno predavanje pred vpisom z vprašalnikom o otroku

 • Podpora staršem v zaprti FB skupini (za vprašanja o montessori pedagogiki in informiranju o poteku programa)

prijava

Poletni NTC tabor

Po zgledu drugih NTC centrov tudi v Sloveniji letos pripravljamo NTC tabor. Ker bodo vključeni predšolski otroci, bomo tabor izvedli tako, da bodo otroci vsak dan spali doma. Namen tabora je, da otroci v strnjeni obliki spoznajo NTC sistem, ki jim bo koristil za razvoj možganov in postavlja dobre temelje za delo v šoli. Na taboru bodo otroci prisotni vsak dan od 8.00 do 16.00, sami bodo pripravljali zajtrk in malice, dobili bodo tudi kosilo. V igro bodo vključene NTC uganke in zanke, poligoni in delavnice Učenje je igra. Po kosilu bodo otroci poslušali zapletene zgodbe in iskali inovativne rešitve. Pripravili bomo tudi NTC likovne delavnice.

Program bo potekal v prostorih vrtca Modra pikica in na obeh igriščih vrtca.

Termini:

 • julij in avgust 2018

Cena:

 • 189€

 • Cena za dva tedna: 349€

Vključeno:

 • Zajtrk, 2 malici in kosilo

 • Uvodno predavanje pred vpisom z vprašalnikom o otroku

 • Podpora staršem v zaprti FB skupini (za vprašanja staršev o NTC sistemu in informiranje o poteku programa)

prijava

Poletni gozdni vrtec

V Modri pikici pripravljamo tedenski program gozdnega vrtca. Otroci se zberejo vsak dan v našem vrtcu na Mašera Spasićevi 8 in ob 8.30 odidejo z avtobusom do vznožja Rašice. V vrtec se vrnejo ob 14.00, pojedo kosilo in imajo do 16.00 še vodene in proste dejavnosti. V program gozdnega vrtca bomo vključili tudi elemente NTC in montessori. V gozdu bodo otroci pripravili dve malici in spoznavali življenje v naravi. Modra pikica sodeluje z dvema norveškima gozdnima vrtcema ter enim gozdnim vrtcem na Slovaškem, zato bomo v slovenski prostor prenašali tudi ideje iz drugih evropskih prostorov.

Program bo potekal v prostorih vrtca Modra pikica, na igrišču in v gozdu.

Termini:

 • julij in avgust 2018

Cena:

 • 179€

 • Cena za dva tedna: 339€

Vključeno:

 • Zajtrk, 2 malici in kosilo

 • Uvodno predavanje pred vpisom z vprašalnikom o otroku

 • Podpora staršem v zaprti FB skupini (za vprašanja staršev o NTC sistemu in informiranje o poteku programa)

prijava
Poglejte vse dogodke

Naslednji dogodek se začne…

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Montessori za bodoče šolarje

Poletni NTC tabor

Poletni gozdni vrtec

Suhi v jesen

Modra knjigica

Galerija

Prijavite se na naše dogodke!

prijava