O NAS

Tečaje in izobraževanja Modra pikica je pripravila in jih izvaja Živa Ribičič s sodelavci, univerzitetna diplomirana literarna komparativistka in profesorica sociologije.

Živa Ribičič je tudi certificirana tolmačica za slovenski znakovni jezik.

Hiša otrok Bežigrad je zasebni montessori vrtec, ki je vpisan v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje ter deluje po javno veljavnem programu, ki je bil sprejet na strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Vse naše sobe so večje od predpisanih, kar omogoča boljše počutje otrok, večjo urejenost okolja ter svobodnejše gibanje otrok po prostoru.

Imamo srčen in strokoven tim vzgojiteljev

Pogosto se starši in obiskovalci sprašujejo, kako smo izbrali tako predane in strokovne ljudi. Odlikujejo nas znanje, toplina in energija, kar prenašamo tudi na otroke. Imamo večje število vzgojiteljev od predpisanega: v vsaki skupini so trije asistenti (diplomiran montessori vzgojitelj ter 2 asistenta z opravljenim osnovnim montessori izobraževanjem), kar omogoča kvalitetnejše delo.

Zagotavljamo dvojezično okolje ves dan

V vsaki skupini eden od asistentov ves čas govori angleško, gre za naravno učenje jezika, otroci se srečujejo z angleščino v vseh delih dneva. Po nekaj tednih začenjajo razumevati jezik, v nekaj letih so suvereni uporabniki jezika.

Lokacija:

Hiša otrok Bežigrad 1, Tolstojeva 9a, Ljubljana (otroci do 3. leta)

Hiša otrok Bežigrad 2. Mašera -Spasićeva 8, Ljubljana (otroci nad 3. letom)

Gre za sosednji zgradbi, ki imata skupno ograjeno dvorišče in igrišče.

Brezplačno darilo!

Darilo

Prednosti našega vrtca

IZVAJAMO MONTESSORI PROGRAM ZA OPTIMALNI RAZVOJ OTROK

Smo certificiran montessori vrtec: z dovoljenjem Montessori inštituta izvajamo montessori program. Združenje montessori pa nam je po opazovanju našega pedagoškega dela podelilo certifikat montessori vrtca v nastajanju. (po prvem letu delovanja)

VELIKO PROSTORA ZA RAZVOJ OTROK

Vse naše sobe so večje od predpisanih, kar omogoča boljše počutje otrok, večjo urejenost okolja ter svobodnejše gibanje otrok po prostoru.

IMAMO SRČEN IN STROKOVEN TIM VZGOJITELJEV

Pogosto se starši in obiskovalci sprašujejo, kako smo izbrali tako predane in strokovne ljudi. Odlikujejo nas znanje, toplina in energija, kar prenašamo tudi na otroke. Imamo večje število vzgojiteljev od predpisanega: v vsaki skupini so trije asistenti (diplomiran montessori vzgojitelj ter 2 asistenta z opravljenim osnovnim montessori izobraževanjem), kar omogoča kvalitetnejše delo.

ZAGOTAVLJAMO DVOJEZIČNO OKOLJE VES DAN

V vsaki skupini eden od asistentov ves čas govori angleško, gre za naravno učenje jezika, otroci se srečujejo z angleščino v vseh delih dneva. Po nekaj tednih začenjajo razumevati jezik, v nekaj letih so suvereni uporabniki jezika.

PONUJAMO ITALIJANŠČINO KOT DEL PROGRAMA

Ena od asistentk govori ves čas italijansko, v vsaki skupini je prisotna del dneva.

ZUNAJ SMO VSAK DAN

Starejši otroci začenjajo dan z jutranjo telovadbo, vsak dan smo zunaj (v šolskem letu ostanemo notri manj kot petkrat). Zato so otroci bolj zdravi in gibalno bolj razviti.

IMAMO TRI SKUPINE OTROK, NAČRTUJEMO ČETRTO

Imamo dve skupini otrok od 1.do 3. leta ter eno skupino od 3. do 6. leta: v letu 2017/18 smo odprli že drugo skupino najmlajših, v naslednjem letu načrtujemo tudi dve skupini starejših otrok.  Večje število skupin omogoča boljše povezovanje med otroki, asistenti, lažjo izmenjavo strokovnih znanj, materialov, lažjo organizacijo dela.

IMAMO DODATNE PROSTORE

V obeh hišah imamo večnamenski prostor, ki je namenjen gibanju, glasbenim uricam, spanju otrok…

SODELUJEMO V EVROPSKIH PROJEKTIH

Vključenost v evropske projekte: sodelujemo v projektu Erasmus plus: NTC for ALL, v katerem razvijamo gradiva s področja NTC sistema dr. Ranka Rajovića.

DOBRO INFORMIRAMO STARŠE

Starši mlajših otrok dobijo obvestilo o prehrani, posebnostih in spanju njihovega otrok, saj se zavedamo kako pomembne so te informacije zanje. Enkrat mesečno pa vsi otroci vrtca prejmejo Mesečni utrinek, kjer je s fotografijami in predlogi orisan otrokov vsakdan in razvoj v naši Hiši.

SKRBIMO ZA REDNO IN KAKOVOSTNO SODELOVANJE S STARŠI

Ponujamo različne oblike sodelovanja, saj želimo zgraditi partnerski odnos, ki vodi v večji napredek otroka. Pripravljamo pogovorne ure, srečanja s starši, predavanja, tematske delavnice, letni piknik, bazar. Vsi asistenti in direktorica so staršem na voljo tudi po elektronski pošti.

SODELUJEMO Z LOGOPEDOM

Za boljši govorno-jezikovni razvoj skrbimo tudi s pomočjo logopeda, ki svetuje individualno ali pripravlja srečanja za starše.

SODELUJEMO Z DR. RANKOM RAJOVIĆEM

Od leta 2017 v našem vrtcu deluje NTC center dr. Ranka Rajovića za otroke od 4. do 6. leta starosti. Izvajamo popoldanske delavnica v različnih starostnih skupinah. Več o tem v poglavju NTC center.

IZVAJAMO PRAKSO ŠTUDENTOV ERASMUS PLUS

Sodelujemo z Leeds City College, eno izmed največjih  izobraževalnih ustanov Iz Velike Britanije ter Turku Christian Institute, izobraževalnim centrom s Finske. Obe organizaciji pošiljata na prakso v naš vrtec svoje študente.

IZVAJAMO PRAKSO ZA MONTESSORI ŠTUDENTE

Vsako leto je pri nas na praksi nekaj montessori študentov, ki se izobražujejo na Montessori inštututu

VSAKODNEVNI PROGRAM POPESTRIMO Z OBISKI ZUNAJ VRTCA

Po tretjem letu otroci enkrat mesečno odidejo na gledališko predstavo, ogled mesta, galerije, v Hišo eksperimentov…Vse aktivnosti so vključene v ceno vrtca.

POUDARJAMO POMEN ZGODNJEGA RAZVOJA PRVEGA JEZIKA

Direktorica vrtca Živa Ribičič je strokovnjakinja za zgodnji razvoj jezika, zato svoja znanja prenaša na svoj strokovni tim ter opazuje otroke in opozori na odklone na tem področju. Imamo tudi znanja s področja znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke.

KDO SEM JAZ, ŽIVA RIBIČIČ

Živa Ribičič
Ravnateljica in pedagoški vodja

  • univerzitetna diplomirana literarna komparativistka ter profesorica sociologije,
  • zaključila študij pedagogike montessori 3-6,
  • dvajset let pedagoških izkušenj,
  • izkušnje s področja vodenja – ravnateljica javnega zavoda od leta 2007 – 2010, z zaključeno Šolo za ravnatelje,
  • naziv svetnica od leta 2004, kar jo uvršča med 5% slovenskih učiteljev in vzgojiteljev z najvišjim nazivom, v času pridobitve naziva je bila med najmlajšimi svetniki,
  • certificirana tolmačica za slovenski znakovni jezik od leta 2007,
  • koordinatorka evropskega projekta Tiny Signers, nagrajenega z Evropskim jezikovnim priznanjem 2012,
  • strokovnjakinja za področje zgodnje komunikacije z dojenčki in malčki,
  • soavtorica in urednica priročnika v štirih jezikih: Sporazumevanje z dojenčki in malčki in avtorica številnih domačih in tujih člankov,
  • stalna strokovna sodelavka v reviji Mama, avtorica rubrike Kotiček za jeziček.

Prihajajoči dogodki

Poglejte vse dogodke

Naslednji dogodek se začne…

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Suhi v jesen

Modra knjigica

Galerija

Prijavite se na naše dogodke!

prijava